Menu

DW name-day Module Polish

February 26th, 2013

This module displays the date and names of people who celebrate names-day – only for polish name.

Moduł wyświetlający aktualną datę oraz imiona osób mających w tym dniu imieniny (tylko polskie imiona).

v0.2 – poprawiono kilka drobnych błędów m.in. kodowanie plików… [Fixed some minor bugs such as encoded files …]

v0.3 [25.02.2013] – Dodano możliwośc wyświetlenia czasu [Added possibility to display the time]