Menu

XAConverter

January 9th, 2013

XAConverter allows easy translation from Serbian Latin in Serbian Cyrillic, and vice versa.

XAconverter omogućava kompletno prevođenje sajta iz latinice u ćirilicu i obrnuto. U sklopu aplikacije nalazi se modul i plugin. Modul ima funkciju biranja pisma dok je plugin zadužen za prevod. Isto tako potrebeno je ali ne i neophodno instalirati latinični i ćirilični prevod. Aplikacija prevodi tekst samo u situacijama kad je osnovni jezik sajta različit od onog koji je izabro korisnik. Ako nije instaliran latinični ili ćirilični prevod nego je osnovni jezik engleski, svaki put kad se klikne na jedno od dva pisma aplikacija će uraditi prevod.